Start » IOGT-NTO

IOGT-NTO

IOGT-NTO är föreningen som arbetar för ett bättre samhälle. I stadgarna krävs att medlemmarna avstår från alkohol eller droger.

Historia

IOGT-NTO är en sammanslagning av två olika föreningar. IOGT betyder Independent Order of Good Templars (dvs Godtemplarorden på svenska) och NTO betyder Nationaltemplarorden. Dessa templarordnar har sitt ursprung i USA under 1800-talet och den stora frågan gällde nykterhet, då alkoholförbrukningen var stor och orsakade rejäl skada i samhället. Folk söp mer eller mindre ihjäl sig. 1970 valde de två nykterhetsföreningarna i Sverige att gå ihop till en.

IOGT-NTO – Verksamheten idag

Föreningen arbetar med några olika områden. De vill minska alkoholen totalt i samhället och driver ett narkotika och alkoholpolitiskt arbete. Man försöker samarbete med politiker och olika genom utbildning. Ett annat område IOGT-NTO arbetar med är det förebyggande arbetetIOGT-NTO kring alkohol. Det kan handla om att arrangera alkoholfria fester, studiecirklar eller andra evenemang för att visa att det går utmärkt utan alkohol. Målet med detta är givetvis detsamma som för de alkoholpolitiska insatserna, att minska alkoholen i samhället.

IOGT-NTO arbetar också en hel del med socialt arbete. Till exempel försöker man hjälpa före detta missbrukare att komma på fötter och få kontakter i samhället igen.

Skolor och dagcenter

IOGT-NTO driver 2 egna folkhögskolor. En finns i Nacka och den andra i Mölnlycke. Utöver detta driver föreningen ett eget dagcenter som heter Dagöholm. Dagcentret är ett behandlingshem för att hjälpa före detta missbrukare. Skola och utbildning är mycket i fokus under behandlingen, vilken individanpassas.

Procenten?

I IOGT-NTOs stadgar står att man inte ska dricka något med alkoholhalt över 2,25 volymprocent. Det kan tyckas märkligt att siffran inte är 0% men beslutet togs under 1950-talet då ölen delades in i olika styrkor. Lättöl hamnar i kategorin under 2,25%. Siffran har stått kvar i stadgarna ända sedan dess. I Norges motsvarighet har de dock siffran 0.5%.