Start » Junis

Junis

Inom IOGT-NTO finns ett juniorförbund som kallas Junis. Förbundet organiserar aktiviteter med och för barn i en alkohol och drogfri miljö. Medlem kan man vara upp till 15 år och det finns ca 200 föreningar i Sverige med runt 20 000 medlemmar.

Aktiviteter

I Junis planerar ledare och barn tillsammans roliga aktiviteter. Det kan handla om dans, teater eller musik. Andra satsar på idrotter som innebandy och fotboll. Det är också populärt med läger, vilket ordnas flera gånger per år.

Om Junis

Junis är en ideell organisation. Man ska vara över 15 år gammal för att kunna vara ledare inom juniorförbundet. Är man intresserad av det, får man gå en kurs och man ska vara medlen i IOGT-NTO.

Ledord

Inom Junis arbetar man efter några viktiga ställningstaganden. Det handlar om nykterhet, solidaritet och demokrati. Alljunisa som är med i förbundet ska stå bakom tanken att leva utan alkohol och droger. Solidaritet innebär att alla som är med i juniorförbundet ska trivas och känna sig välkomna. Man stöttar andra barnverksamheter i världen och verkar för att alla barn ska växa upp tryggt och säkert. Demokrati är ett mycket viktigt begrepp och inom Junis arbetar man för att lära barnen att delta och vara aktiva i verksamheten. Därför får barnen vara med och bestämma och styrelsen och får rösta på årsmötet.

Alkohol och stöd

En av de viktigaste sakerna juniorförbundet arbetar med är att vara barnens röst när det gäller alkohol. Varje år ges en rapport ut. Den handlar om vilket stöd olika kommuner ger till familjer med missbruksproblem. Alla barn har rätt att växa upp tryggt och utan missbruk men det ser olika ut i olika kommuner hur detta hanteras och hur mycket stöd familjer kan få.

Känner du att du vill göra skillnad och verka för barns trygghet? Gå med i Junis.