Start » Nykter 15

Nykter 15

Nykter 15 är en av de viktigaste och första pelarna som en tillnyktrande alkoholist kommer till. Det handlar om att ha varit nykter i de första femton dagarna och det är ofta mycket svårt för många som har ett alkoholproblem. Det kan liknas vid ett drogmissbruk eller tobaksmissbruk för att så många som möjligt ska kunna relatera till det. När kroppen har ett beroende så fungerar den Nykter 15inte på samma sätt utan drogen som kroppen är beroende av. Därför får man abstinens då kroppen tror att den måste ha drogen för att leva. Detta gäller även alkohol och därför är det väldigt svårt ibland att nyktra till. Det är inte enbart att sluta dricka som många tror utan det är en process där man bokstavligt talat tror att man håller på att avlida. Många av symptomen kan även vara riktigt obehagliga och det kan göra fysiskt ont i kroppen.

Varför är Nykter 15 viktigt?

Nykter 15 är en oerhört viktig stolpe i tillnyktrande och Nykter 15 innebär att man har varit nykter i femton dagar. 15 dagar behöver kroppen för att bli av med den värsta abstinensen och det är ofta ett lidande för den som är alkoholist att nå upp till Nykter 15, därför är detta en extra stor eloge. För den som har påbörjat att bli fri från sin alkoholism är det Nykter 15 som är det första beviset på att man faktiskt kan klara av det. Givetvis är det jobbigt även efter de första 15 dagarna också men de är den absolut första tiden som är den svåraste för många. Nykter 15 delas ofta ut av AA ledare vid ett AA möte och alla som är delaktiga och klarar av att vara nykter i femton dagar får märket. Därefter får man fler märken ju längre ifrån alkoholismen som man tar sig.