Start » anti alkohol » Alkoholism och spelmissbruk

Alkoholism och spelmissbruk

Ofta följer olika missbruk varandra. Har en person ett beteende framkallat av beroende, leder det ofta till att man missbrukar andra saker. Till exempel kanske man röker eller har ett spelmissbruk. Sedan tillkommer alkohol eller droger för att kroppen har ett sug efter något mer. Det är hjärnans belöningscentrum som aktiveras då man tar något beroendeframkallande. Ju mer man har använt ett visst medel, till exempel tobak, desto mer vill kroppen och hjärnan ha.

Det finns positiva saker som också påverkar människan, till exempel träning. Det kan nästan ses som ett beroende då det upplevs som en belöning när man är van att träna. Det är dock mer allvarligt med till exempel ett spelberoende som övergår till ett spelmissbruk.

Många förstår inledningsvis inte att det är ett spelmissbruk de har eftersom det inte är något man äter eller dricker. Det är lättare att förstå att tobak, socker eller alkohol ger ett beroende. Att sitta vid datorn och spela bort tusenlapp efter tusenlapp med bara ett par enkla knapptryckningar går fort och man inser inte att det handlar om ett beroende som vuxit fram.

Spelmissbruk bör tas på allvar

Först spelar man bara för de pengar man har råd med men efter ett tag kan känslan bli för stark och man spelar bort pengar man inte har. Då är det ett spelmissbruk. När man anpassar sin dygnsrytm efter när olika livespel finns på nätet som man kan betta på, då är det ett spelmissbruk.

Lika väl som alkoholen kan styspelmissbrukra, eller tobaken, kan att spela styra hela vardagen för personer i ett spelmissbruk.

Det är viktigt att anhöriga försöker stötta och få personen medveten om problemet och sedan söka hjälp. Spelberoende behandlas på liknande sätt som andra beroenden. Det är dock svårt om personen inte själv inte inser att det är ett problem. Detta kan påverkar hela familjen, om en person har ett svårt missbruk, varse sig det är alkohol eller spel det handlar om.