Start » UNF – Ungdomens Nykterhetsförbund

UNF – Ungdomens Nykterhetsförbund

En del av föreningen IOGT-NTO är ungdomarnas egen avdelning. Den kallas UNF vilket betyder Ungdomens nykterhetsförbund. UNF arbetar, liksom IOGT-NTO för en drog och alkoholfri tillvaro. Förbundet strävar politiskt efter att samhället ska vara en ”demokratisk och solidarisk värld fri från droger”.

Vad gör UNF?

UNF satsar på alkoholfria mötesplatser som till exempel festverksamhet, festivaler och komunfmunala fritidsgårdar. Man informerar genom skolor och andra platser där ungdomarna finns. En viktig sak UNF arbetar med är solidaritet. Inom sin kursverksamhet utbildar de deltagarna i kamratstöd. Man diskuterar hur det kan vara att växa upp med föräldrar som missbrukar och hur man kan stötta barn i den situationen.

Politiska mål

Några punkter förbundet strävar mot är att Sverige ska återinföra de alkoholgränser som fanns innan landet gick med i EU eftersom man anser det bör vara svårare att få tag i alkohol. Även att alkoholreklam ska stoppas och att folköl endast ska säljas på Systembolaget.

Aktiviteter

Något UNF är kända för är att de skickar ut underåriga som får prova om det går att köpa ut öl i olika butiker utan att behöva visa legitimation. Dessa sk. ölköpskontroller genomförs i maj då det är Folknykterhetens vecka. Det är ett återkommande event och tyvärr visar det sig år efter år att många butikers personal inte ber om legitimation trots att ungdomarna som handlar kan vara så unga som 13-14 år.

Medlem

Är man intresserad av att vara med i UNF ska man acceptera de stadgar som finns. Man lovar att inte dricka alkoholhaltiga drycker som har starkare volymprocent än 2,25%, inte använda droger och verka för ett bättre samhälle. Förbundet har lokala föreningar i många orter så ta reda på hur det är just där du bor, om du är intresserad. Föreningen är ansluten till en organisation som heter Active. Det är en paraplyorganisation för olika nykterhetsföreningar i hela Europa.